Policy
 

Vi ska alltid kunna utföra tjänster och leverera produkter med den kvalitet som kunden efterfrågar, samtidigt som vi uppfyller relevanta lagar och förordningar.


Detta åstakommer vi genom:
• Att skapa goda relationer med kunderna.

• Att utföra tjänster och leverera
  produkter på överenskommen kvalitetsnivå.

• Att aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
• Personalen skall vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter
  genom kontinuerlig utbildning och information.